Про спеціальність

Обирайте спеціальність «Технологія фармацевтичних
препаратів» — і вам гарантовано гідне працевлаштування!

Інженери-технологи — провідні спеціалісти при розробці нових
вітчизняних лікарських засобів.

Навчання студентів

проводиться за сучасними навчальними планами та освітніми
методиками, розробленими з урахуванням кращих вітчизняних і
світових зразків підготовки спеціалістів індустріальної фармації.

Вже під час навчання студенти беруть активну участь у розробці
нових лікарських препаратів разом з провідними вченими
НФаУ та хіміко-фармацевтичних підприємств України,
удосконалюють обладнання та технологічні лінії.

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при
засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок
у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих
умовах при проходженні загальноінженерної, технологічної та
переддипломної практики на провідних підприємствах галузі як
в Україні, так і у країнах ближнього і дальнього зарубіжжя:
ЗАТ «ФФ «Дарниця», ТОВ «ФК «Здоров`я», ВАТ «Фармак»,
АТ «Київмедпрепарат», ВАТ «ХФЗ «Червона зірка»,
ДПХФП «Біостимулятор», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ»,
ВАТ «Концерн Стирол», ПАТ «Лекхім-Харків»,
ПАТ «Біолік», ВАТ «Київський вітамінний завод»,
ТОВ «НВФК «ЕЙМ» та ін.

Виробнича діяльність

майбутніх спеціалістів у галузі промислової фармації передбачає:
виробничо-технологічні, організаційні та керівні функції в галузі
виробництва лікарських засобів;
експлуатацію технологічного обладнання хіміко-фармацевтичних
виробництв;
розробку нових або удосконалення існуючих технологічних
процесів;
вибір і впровадження нових технологічних процесів і режимів
виробництва.

Багато випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних
препаратів» працюють у науково-дослідних установах із розробки
лікарських субстанцій і фармацевтичних препаратів, а також у
проектно-конструкторських закладах із проектування підприємств
фармацевтичної промисловості. Наші випускники працюють не
тільки в хіміко-фармацевтичній, але і в інших важливих галузях
народного господарства: мікробіологічній, ветеринарній, харчовій,
сільськогосподарській, переробній тощо.

Згідно з кваліфікаційною характеристикою інженера-технолога
випускники спеціальності мають право працювати на
підприємствах різних форм підпорядкування та власності з
виготовлення та реалізації:
діючих речовин (субстанцій) природного, синтетичного і
біотехнологічного походження;
готових лікарських засобів;
лікувально-профілактичних добавок і лікарських домішок до
харчових продуктів;
косметичних, лікувально-профілактичних і парфумерно-
косметичних засобів;
імунобіологічних та радіофармацевтичних засобів, діагностичних
препаратів.

Первинними посадами для випускників спеціальності «Технологія
фармацевтичних препаратів» з кваліфікацією інженера-технолога є:
інженер-технолог;
інженер-дослідник;
інженер-проектувальник;
інженер-лаборант;
інженер з підготовки виробництва;
інженер з якості;
інженер зі стандартизації;
інженер з впровадження нової техніки і технології;
інженер з організації управління виробництвом
майстер виробництва;
майстер зміни;
майстер виробничої дільниці.