Методичні вказівки, програми, завдання

Програма, методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з теоретичних основ фармацевтичної технології для студентів заочного відділення спеціальності «Промислова фармація» /Е.В. Гладух , І.В. Сайко, О.О. Ляпунова та ін. // Х.: Вид-во УкрФА.— 1998. — 20с.

Навчальна практика Програма і методичні вказівки для студентів /В.І. Чуєшова, І.В. Сайко, О.О. Ляпунова, А.А. Січкар // Х.: Вид-во НФаУ. — 2004. — 16с.

Програма з технології біологічно активних речовин / В.І. Чуєшов, О.О. Ляпунова, І.В. Сайко та ін. /— Київ: Освіта, 2000. — 32 с.

Курсове та дипломне проектування. методичні вказівки /О.С. Кухтенко, Є.А. Безрукавий, Є.В. Гладух //Х.: Вид-во НФаУ. — 2010. —115с.

Програма, методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з технології готових лікарських форм для студентів заочного відділення спеціальності «Промислова фармація» / Є.В. Гладух, , О.О. Ляпунова, І.В. Сайко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ. — 1998. — 80с.

Программа, методические рекомендации и контрольные задания по курсу «Основы  биотехнологии» для студентов заочной формы обучения специальности «Промышленная фармация» // Л.И. Богуславская, Л.Г. Кайдалова, В.И. Чуешов и др. // Х.: Изд-во УкрФА. — 1998. — 27с.

Технология лекарственных препаратов промышленного производства. Методические указания к лабораторным занятиям. Часть 1 / В.И. Чуешов, И.В. Сайко, Е.А. Рубан и др. // Х.:Изд-во НФаУ. — 2003. — 116с.

Методические указания к лабораторным занятиям по технологии лекарств заводского производства для студентов IV курса. Часть II //В.И. Чуешов, Л.И. Богуславская, С.Т. Шебанова и др. // Х.: Изд-во УкрФА. — 1992. — 156с.

Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Технология производства синтетических препаратов» для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности «Промышленная фармация»/ Л.А. Мандрыка, В.И.Чуешов // Х.:Изд-во УкрФА. — 1999. — 41с.

Водные и неводные растворы. Рекуперация и ректификация этанола. методические указания по заводской технологии лекарств для студентов 4 и 5 курсов /В.И. Чуешов, Л.И. Богуславская, С.Т. Шебанова //Х.: Изд-во УкрФА. — 1993. — 116с.

Техніка і технологія галузі: Метод. реком. і завд. до конт. роботи для студ. заоч. форми навч. фак-ту «Промислова фармація» / за ред.. В.І. Чуєшова. — Х.: Вид-во НФаУ. — 2003. — 20 с.