Підручники

Чуешов В.И., Зайцев А.И., Шебанова С.Т., Чернов Н.Е. Промышленная технология лекарств. Учебник в 2-х томах. /Под ред. проф. В.И.Чуешова. — Х.: Основа: Изд-во УкрФА, 1999.- Т.1. — 560 с.

Чуешов В.И., Чернов Н.Е., Хохлова Л.Н. и др. Промышленная технология лекарств. Учебник в 2-х томах. /Под ред. проф. В.И.Чуешова. — Х.: Основа: Изд-во УкрФА, 1999. — Т.2. — 704 с.

Технологія ліків промислового виробництва: Підручник для фармац. ВНЗ і фар мац. ф-тів мед. ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації / В.І. Чуєшов, Л.М. Хохлова, О.О. Ляпунова та ін. // Вид-во НФаУ: Золоті сторінки.  — 2003. — 719с.

Основы проектирования производств в химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности: Учеб. для вузов / В.И. Чуешов, Л.А. Мандрыка, А.А. Сичкарь и др. //Х.: Золотые страницы. — 2004  —458с.

Промышленная технология лекарств. Т.2. Учебник в 2-х томах. (Для Российской Федерации).— Х.: МТК-Книга; Изд-во НФАУ, 2002. — 716 с.

Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності "Фармація". — Харків: НФАУ,  2000. — 351 с.

Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості /Ю.І. Сидоров, В.І. Чуешов, В.П. Новиков// Винница: Нова Книга, 2019. — 816 с.

Каталог технологического оборудования химико- фармацевтической: учебное пособие для студ. вузов /В.И. Чуешов, А.А. Сичкарь, Е.В. Гладух и др.// Винница: Нова Книга, 2010. — 272 с.