ІІ науково-практична конференція з міжнародною
участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології».

 

20-21 листопада 2011 р.

в м. Харкові, на базі Національного фармацевтичного університету
відбудеться ІІ науково-практична конференція з міжнародною
участю. «Сучасні досягнення фармацевтичної технології».
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів та
конференцій 2011 р. (Посвідчення № 10 від 10 січня 2011 р.).

Організатори

Кафедра промислової фармації (проф. Гладух Є.В.)
Кафедра заводської технології ліків (проф. Рубан О.А.).

У межах науково-практичної конференції будуть
розглянуті наступні питання

Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення
готових лікарських засобів.
Валідація технологічного процесу виробництва лікарських засобів.
Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів
в аспекті їх медичного застосування.

Планується проведення пленарного засідання та круглого столу.

Робочі мови семінару

Українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали подаються у 2-х примірниках друкованого тексту з
експертним висновком про можливість публікації та в електронному
виді. Другий примірник підписується всіма авторами та візується
керівником організації.

До друку приймаються наукові праці, оформлені згідно
наступним вимогам:

Обсяг тез доповідей — 1–2 повні сторінки формату А4.
Обсяг статті — до 6 сторінок набраних українською, російською
або англійською мовою на комп’ютері в текстовому редакторі
WORD 6.0/7.0/97/2000, шрифтом Times New Roman, шрифт 14 з
одинарним інтервалом між рядками; всі поля 2,5 см. Структура
статті повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003 р.
№ 7-05/1 та вимогам фахового журналу «Вісник фармації».

Тези повинні мати такий вигляд (додаток 1)

Назва доповіді (великими літерами напівжирним кресленням);
під назвою вказується ПРІЗВИЩЕ та ІНІЦІАЛИ АВТОРА (курсивом
великими літерами);
повна назва організації, місто, країна;
через один інтервал друкується основний текст тез доповіді.

Вартість публікації становить 50 грн. за одну сторінку.

Регламент конференції

Лекція майстер-класу — до 15 хв., наукова доповідь — до 10 хв.,
обговорення — до 3 хв.

Для участі у семінарі необхідно до 13 травня 2011 року
надіслати до Оргкомітету реєстраційну картку на участь
(додаток 2) та тези доповіді (або статті) за адресою:

Україна, 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4,
Національний фармацевтичний університет,
Кафедра промислової фармації
З приміткою «Тези до конференції»

Оргвнесок (300 грн.)

Для учасників конференції вноситься при реєстрації. Спонсорські
кошти перераховувати на розрахунковий рахунок:

Одержувач: АКБ «Базис» р/р 26001257500011
МФО 351760
Громадська організація «Харківська обласна асоціація
фармацевтичних працівників», код ОКПО 33481466 №
св. ПДВ 100283119. У призначеному платежу вказати
«Оплата послуг по договору (конференція)»
та прізвище, ім’я учасника).

З усіма питаннями просимо звертатися до Оргкомітету:

Україна, 61013, м. Харків, вул. Блюхера, 4, Національний
фармацевтичний університет, кафедра промислової
фармації, тел. (0572) 67-91-51, 67-57-97.

Відповідальний секретарДоцент Олександр Сергійович Кухтенко

(066) 180–74–09
kukhtenk@rambler.ru
glad_e@i.ua

Екскурсія на кафедрі для школярів харківської школи №93

 

28 листопада 2012 року на кафедрі Промислової фармації проведено екскурсію для школярів харківської школи №93.

 Кафедру Промислової фармації відвідали 36 учнів 9-го класу школи №93, вчитель Малюта Світлана Олександрівна.

Завідувач кафедри проф. Гладух Евгеній Володимирович ознайомив відвідувачів з історією Національного фармацевтичного університета, специфікою фармацевтичної освіти, умовами навчання студентів, переліком спеціальностей. Школяри дізнались про навчання на кафедрі Промислової фармації.

Відвідувачі зробили віртуальну екскурсію фармацевтичними підприємствами України. Вони дізнались як виготовляють вітчизняні ліки і в яких умовах, прослухали популярну лекцію про умови Належної виробничої практики (GMP).

Потім зі школярами було проведене практичне заняття, на якоми вони власноруч отримували таблетки та гель. Відвідувачів зацікавили процеси отримання готових лікарських форм.

Страница 4 из 6« Первая...23456