Аспіранти і докторанти

Захищені диссертації

Докторські

Чернов Андрій Миколайович.
«Інтенсифікація процесів отримання біологічно активних
речовин і розробка гнучких технологічних систем їх виробництва»
дисертація на здобуття вченого ступеня доктора фармацевтичних
наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація
фармацевтичної справи.
Науковий консультант: доктор фармацевтичних наук,
професор Чуєшов В.І.

Кандидатські

Черняєв Святослав Володимирович.
«Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з
комплексною антимікробною дією» дисертація на здобуття
вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за
спеціальністю 15.00.01 технологія ліків та організація
фармацевтичної справи.
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук,
професор Гладух Є.В.

Красовська Ірина Олександрівна.
«Розробка складу, технології та дослідження комбінованого
спрею протигрибкової і антимікробної дії» дисертація на здобуття
вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю
15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук,
професор Гладух Є.В.

Гладишева Світлана Анатоліївна.
«Розробка складу, технології та дослідження м’яких лікарських
засобів з густим екстрактом стручкового перцю»дисертація на
здобуття вченого ступеня кандидата фармацевтичних наук за
спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної
справи.
Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор Гладух Є.В.