Публікації

Статті

(2010 рік)

Кошовий О.М., Кухтенко О.С., Ковальова А.М., Комісаренко А.М.,
Винник О.В., Цеховський М.В.
Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин
листя евкаліпту: часовий параметр // Збірник наукових праць
співробітників НМАПО ім. Шупика.-2010.-вип.19, книга 3
С.632–637.

Пуляєв Д.С.
Експериментальне обґрунтування вибору розчинника діючих
речовин при розробці нового лікарського засобу для місцевого
застосування / Д.С. Пуляєв, І.В. Ковалевська, В.І. Чуєшов
 // Фармацевтичний часопис. — 2010. — № 1 (10). — С. 37–41.

Пуляєв Д.С.
Термогравіметричне дослідження нового лікарського засобу з
метою вибору температурних режимів технологічного процесу
/ Д.С. Пуляєв, І.В. Ковалевська, В.І. Чуєшов // Запорожский
медицинский журнал. — 2010. — № 2. — С. 118–122.

Пуляєв Д.С.
Обґрунтування концентрації карбомеру у складі гелю «Альгозан»
/ Д.С. Пуляєв, І.В. Ковалевська, В.І. Чуєшов // Вісник фармації.
2010. — № 2 (62).— С. 22–25.

Експериментальне вивчення специфічної фармакологічної
активності гелю «Альгозан» з різним вмістом діючих речовин
/ О.Є. Дев’яткин, Ю.В. Філіпенко, Д.С. Пуляєв, Є.М. Горбань
// Клінічна фармація. — 2010. — Т.14, № 3. — С. 46–49.

Юдіна Ю.В, Криклива І.О, .Рубан О.А, Дем′яненко В.Г., Маслій Ю.С.
Дослідження якісного та кількісного вмісту поліфенольних сполук
у листках гінкго білоба // Український журнал клінічної та
лабораторної медицини — 2010, №2. с.49–52.

Криклива І.О., Рубан О.А.
Дисперсний аналіз та мікробіологічне дослідження мазей з
ксероформом //Український журнал клінічної та лабораторної
медицини — 2010, №3. с.  

Кошовий О.М.
Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин листя
евкаліпту: кратність екстракції / О.М. Кошовий, О.С. Кухтенко,
А.М. Ковальова [та ін.] // Актуальні питання фармацевтичної і
медичної науки і практики. — 2010. — випуск ХХІІІ. — № 1
С. 47–49.

Трунова Т.В.
Вплив емульгатора на біофармацевтичні властивості супозиторіїв
з дибамком/ Трунова Т.В., Крутських Т.В., Георгіянц В.А., Бевз Н.Ю.
 // Український біофармацевтичний журнал №3(8), 2010 р. С.3–7.

Трунова Т.В.
Обґрунтування технології виробництва супозиторіїв з дибамком
 / Крутських Т.В., Кухтенко О.С. // Актуальні питання
фармацевтичної та медичної практики: Зб. наук. ст. — Запоріжжя,
2010. — Вип. 22. — Т. 4. — С. 325–330.

Трунова Т.В., Крутських Т.В., Гладух Є.В., Кухтенко О.С.
Дослідження з визначення оптимального складу супозиторіїв для
лікування епілептичних захворювань (подано до друку)
// Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 14,
вип. 2 (47) — С. 71–73.

Сердюк Є.В.
Обґрунтування технології виробництва мазі з густим екстрактом
кори ясеня/ Є.В.Сердюк, О.О. Ляпунова, В.І. Чуєшов // Актуальні
питання фармацевтичної і медичної науки і практики. — 2010. —
випуск ХХІІІ. — № 4 — С. 47–49.

Коваленко Св.М., Гладух Є.В., Лугова А.А.
Дослідження умов взаємодії декстрану з іонами металів
/ Запорожский медицинский журнал — 2010. — № 2 (12). —  
С. 101–104.

Баранова І.І., Гладух Є.В., Целюба Ю.С.
Вивчення основних технологічних параметрів порошку бодяги
звичайної (Spongilla lacustris L.) / Актуальні питання
фармацевтичної і медичної науки та практики. — 2010. —
Випуск ХХІІІ, № 1. — С. 11–13.

Гладышева С.А., Гладух Е.В., Пухальская И.А., Нагорный В.В.
Изучение консистентных свойств геля для профилактики и
терапии алопецій / Актуальні питання фармацевтичної і медичної
науки та практики. — 2010. — Випуск ХХІІІ, № 1. — С. 30–32.

Коваленко Св.М., Гладух Є.В.
Вивчення в’язкості розчинів декстрину та його комплексів з іонами
металів / Український журнал клінічної та лабораторної діагностики
—2010. — № 1. Том 5. — С. 49–51.

Бойко М.О., Гладух Є.В., Кустова С.П.
Термогравіметричний аналіз компонентів мазі фенсукциналу
/ Український журнал клінічної та лабораторної діагностики — 2010.
— № 1. Том 5. — С. 69–71.

Сердюк Є.В.,
Вплив допоміжних речовин на осмотичні та структурно-механічні
властивості мазі з вмістом густого екстракту кори ясеня
/ О.О.Ляпунова, О.С.Кухтенко // Актуальні питання фармацевтичної
та медичної практики: Зб. наук. ст. — Запоріжжя, 2010. — Вип. 22.
— Т. 4. — С. 340–346.

Рибачук В.Д., Рибачук Д.В., Манський О.А.
Вивчення об’ємно-технологічних властивостей порошку цеоліту
природного / Український журнал клінічної та лабораторної
діагностики — 2010. — № 3. Том 5. — С. 21–24.