Студентське наукове товариство

Керівник СНТ — Сергій Володимирович Степаненко.

Основні напрямки роботи

Розробка складу і технології нових вітчизняних препаратів в
твердих, м’яких та рідких лікарських формах з різною
фармакологічною активністю;

удосконалення складу і технології існуючих препаратів;

розробка фітопрепаратів;

створення нормативної документації.