Дисципліни

Аспекти створення лікарських засобів.

Валідація технологічного процесу.

Валідація технологічного процесу та аналітичних методик.

Вступ до фаху.

Методологія та логіка наукових досліджень.

Належні фармацевтичні практики.

Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв.

Основи наукових досліджень та планування експерименту.

Промислова технологія лікарських засобів.

Промислова технологія синтетичних субстанцій.

Промислова технологія фармацевтичних препаратів.

Системи технологій.

Сучасні фармацевтичні технології.

Теоретичні основи фармацевтичної технології.

Техніка і технологія галузі.

Технологічні аспекти поліпшення якості готових
лікарських засобів.

Технологія виробництва фармацевтичних препаратів.

Технологія лікарських препаратів промислового виробництва.

Удосконалення технології ліків.

Управління якістю в біотехнології.

Фармацевтична розробка лікарських засобів.