Навчально-виробнича практика НФаУ

ПРАКТИКА – КРОК ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Виробнича практика – це урок, наданий студенту трудовим і громадським життям виробничого колективу. Практика найбільш конкретно готує майбутніх провізорів, косметологів, клінічних провізорів, технологів, економістів, маркетологів до самостійного виконання обов’язків на первинній посаді.

Необхідно пам’ятати, що через декілька місяців студенти-практиканти прибудуть на роботу до підприємств, установ, організацій фармацевтичної галузі. Внесок молодих спеціалістів у практичну фармацію знаходиться у прямій залежності від їх підготовленості до роботи, від їх теоретичного кругозору і практичної умілості.

Практика походить від латинського praktika – практичне знання, вміння, одна із форм навчання, що сприяє застосуванню та закріпленню на ділі знань, отриманих теоретичних шляхом і є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів.

Протягом п’яти років навчання для практичної підготовки студентів виділяється 15 % від загального навчального часу.

 Вид практики та терміни її проведення визначаються навчальним планом відповідної спеціальності, зміст та послідовність – наскрізною програмою – основному навчально-методичному документі практичної підготовки.

 Керуючим документом при організації та проведенні практики студентів університету є «Положення про практику в Національному фармацевтичному університеті».

Якість практики залежить від чіткої організації та взаємодії різних структурних підрозділів університету, бажання та правильного підходу до питань практики з боку студентів, сприятливого ставлення баз практики.

При проведенні практики велика значимість приділяється відповідним кафедрам, що здійснюють навчально-методичне керівництво практики, визначаючи зміст практики.