Практика

Поточна інформація

Керівники та бази переддипломної практики
студентів 5 курсу спеціальності ТФП

Список оновлюється