Кафедра

Місія

Підготовка та забезпечення суспільства
висококваліфікованими фахівцями в галузі промислової фармації,
конкурентоспроможних на ринку праці, за допомогою реалізації
освітніх програм на основі державних стандартів освіти, а також
організації та здійснення науково-дослідних робіт, що
відповідають профілю кафедри.

Головні завдання викладачів кафедри

Підготовка спеціалістів і магістрів, аспірантів та докторантів
високої кваліфікації з практичною спрямованістю діяльності
для роботи в різних сферах фармацевтичного сектора,
конкурентоспроможних на ринку праці;
розвиток творчих, духовних і фізичних можливостей
особистості;
формування міцних основ моральності та здорового
способу життя.

Основними принципами в області якості

Орієнтація на потреби ринку праці та ринку інновацій;
мобільність діяльності та адаптація до умов, що змінюються;
забезпечення високої якості в усіх сферах діяльності;
компетентність і колегіальність при прийнятті рішень;
відкритість у всіх областях діяльності.

Висока конкурентоспроможність випускників на ринку праці і
висока затребуваність інновацій кафедри є головними
критеріями ефективності політики у сфері якості.

На кафедрі забезпечується безперервне поліпшення якості
наукового, освітнього та інноваційного процесів,
яке ґрунтується:

на постійному підвищенні кваліфікації науково-педагогічного
складу;

на створенні та впровадженні нових технологій навчання,
що базуються на підвищенні частки самостійної роботи
студентів, формуванні у них високої мотивації до оволодіння
знаннями;

на безперервному генеруванні знань, науковому та методичному
пошуку, використанні креативного інноваційного підходу.