ІІ науково-практична конференція з міжнародною
участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології».

 

20-21 листопада 2011 р.

в м. Харкові, на базі Національного фармацевтичного університету
відбудеться ІІ науково-практична конференція з міжнародною
участю. «Сучасні досягнення фармацевтичної технології».
Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів та
конференцій 2011 р. (Посвідчення № 10 від 10 січня 2011 р.).

Організатори

Кафедра промислової фармації (проф. Гладух Є.В.)
Кафедра заводської технології ліків (проф. Рубан О.А.).

У межах науково-практичної конференції будуть
розглянуті наступні питання

Розробка, виробництво, реалізація та перспективи створення
готових лікарських засобів.
Валідація технологічного процесу виробництва лікарських засобів.
Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів
в аспекті їх медичного застосування.

Планується проведення пленарного засідання та круглого столу.

Робочі мови семінару

Українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали подаються у 2-х примірниках друкованого тексту з
експертним висновком про можливість публікації та в електронному
виді. Другий примірник підписується всіма авторами та візується
керівником організації.

До друку приймаються наукові праці, оформлені згідно
наступним вимогам:

Обсяг тез доповідей — 1–2 повні сторінки формату А4.
Обсяг статті — до 6 сторінок набраних українською, російською
або англійською мовою на комп’ютері в текстовому редакторі
WORD 6.0/7.0/97/2000, шрифтом Times New Roman, шрифт 14 з
одинарним інтервалом між рядками; всі поля 2,5 см. Структура
статті повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003 р.
№ 7-05/1 та вимогам фахового журналу «Вісник фармації».

Тези повинні мати такий вигляд (додаток 1)

Назва доповіді (великими літерами напівжирним кресленням);
під назвою вказується ПРІЗВИЩЕ та ІНІЦІАЛИ АВТОРА (курсивом
великими літерами);
повна назва організації, місто, країна;
через один інтервал друкується основний текст тез доповіді.

Вартість публікації становить 50 грн. за одну сторінку.

Регламент конференції

Лекція майстер-класу — до 15 хв., наукова доповідь — до 10 хв.,
обговорення — до 3 хв.

Для участі у семінарі необхідно до 13 травня 2011 року
надіслати до Оргкомітету реєстраційну картку на участь
(додаток 2) та тези доповіді (або статті) за адресою:

Україна, 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4,
Національний фармацевтичний університет,
Кафедра промислової фармації
З приміткою «Тези до конференції»

Оргвнесок (300 грн.)

Для учасників конференції вноситься при реєстрації. Спонсорські
кошти перераховувати на розрахунковий рахунок:

Одержувач: АКБ «Базис» р/р 26001257500011
МФО 351760
Громадська організація «Харківська обласна асоціація
фармацевтичних працівників», код ОКПО 33481466 №
св. ПДВ 100283119. У призначеному платежу вказати
«Оплата послуг по договору (конференція)»
та прізвище, ім’я учасника).

З усіма питаннями просимо звертатися до Оргкомітету:

Україна, 61013, м. Харків, вул. Блюхера, 4, Національний
фармацевтичний університет, кафедра промислової
фармації, тел. (0572) 67-91-51, 67-57-97.

Відповідальний секретарДоцент Олександр Сергійович Кухтенко

(066) 180–74–09
kukhtenk@rambler.ru
glad_e@i.ua