Науковий ступінь

Кандидат фармацевтичних наук.

Вчене звання

Доцент.

Посада

Доцент кафедри промислової
фармації.

 

 

 

Викладає дисципліни

Обладнання та проектування хіміко-фармацевтичних виробництв.

Промислова технологія синтетичних субстанцій.

Industrial Drug Technology.

Науково-методичні публікації

Понад 80 робіт, серед них 8 патентів, 1 підручник, Фармацевтична
Енциклопедія, каталоги технологічного обладнання хіміко-
фармацевтичної промисловості, 5 навчальних посібників.

Напрямки наукових досліджень

Присвячені створенню лікарських і ветеринарних препаратів різної
направленості дії у вигляді твердих лікарських форм.

Важливі дати

1997 — закінчила Українську фармацевтичну академію (УкрФА)
за спеціальністю «Промислова фармація», кваліфікація —
інженер-технолог.

2000 — захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка
складу та технології лікарського препарату для ветеринарії у
вигляді паличок на основі фуразолідону та діоксидину.

2001 — отримала вчену ступінь кандидата фармацевтичних наук.

2003 — отримала вчене звання доцента.

Нагороди

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у
розбудову держави у номінації «за наукові досягнення»
(Постанова Кабінету Міністрів України від «27» червня 2003 р.
№ 972).

Підготовка кадрів

Підготувала 1-го кандидата наук.