Студентське наукове товариство

Близько 50 кращих студентів старших курсів, що навчаються
на спеціальностях «Технологія фармацевтичних препаратів»,
«Фармація», які виконують магістерські та дипломні роботи і
проекти.

Члени СНТ

Сторінка оновлюється